Daňové priznanie

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2461,41 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 vzniká fyzickej osobe, ktorej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023:

  • presiahli sumu 2 461,41 €,
  • nepresiahli sumu 2 461,41 €, ale fyzická osoba vykázala daňovú stratu.

Fyzické osoby sa však môžu rozhodnúť podať daňové priznanie aj dobrovoľne, napríklad v prípade, ak budú žiadať daňový úrad o vrátenie preplatku na dani z príjmov.

Čo získate

Istota správne podaného daňového priznania

Nezabudnite na daňové priznanie a zverte jeho vypracovanie odborníkom! Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou správneho vyplnenia a ušetrenia nemalých peňažných prostriedkov. Ozvite sa nám a my v spoločnosti Efidas pre vás zabezpečíme všetko potrebné.

Ozvite sa nám a my pre vás zabezpečíme všetko ostatné.