Daňové priznanie

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2255,72 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 majú fyzické osoby, ktoré:

  • dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021 vyššie ako 2 255,72 €,
  • dosiahli daňovú stratu (aj v prípade ak príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 €).
  • na základe rozhodnutia správcu dane.

Fyzické osoby sa však môžu rozhodnúť podať daňové priznanie aj dobrovoľne, napríklad v prípade, ak budú žiadať daňový úrad o vrátenie preplatku na dani z príjmov.

Čo získate

Istota správne podaného daňového priznania

Nezabudnite na daňové priznanie a zverte jeho vypracovanie odborníkom! Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou správneho vyplnenia a ušetrenia nemalých peňažných prostriedkov. Ozvite sa nám a my v spoločnosti Efidas pre vás zabezpečíme všetko potrebné.

Ozvite sa nám a my pre vás zabezpečíme všetko ostatné.