Firemné a zamestnanecké benefity

Firemné a zamestnanecké benefity

zamotivujte si zamestnancov na dlhšie obdobie , prestante riešiť fluktuáciu a začnite sa venovať rastu vašej firmy
 • smart riešenie firemnej zamestnaneckej kultúry 
 • stabilizácia pracovného tímu, najmä kľúčových zamestnancov,
 • zníženie fluktuácie zamestnancov
 • istota pre zamestnanca i zamestnávateľa, ocenenie zamestnanca
 • nákladová položka
 • tvorba firemnej rezervy na krízové situácie
 • možnosť tvorby súkromnej rezervy, dôchodku na náklady firmy
 • pripojiť pôvodný text a prezentácia nie len odkaz, ak treba iný formát daj vedieť

Konateľské benefity

 • zabezpečenie vás i vašej rodiny na 45 rokov
 • tvorba súkromnej rezervy na náklady firmy
 • pri výplate daňový výdavok
 • benefit ako majetok spoločnosti
 • bez viazanosti na zisk spoločnosti

Skupinové úrazové poistenie

 • skupinové životné, úrazové, zdravotné, cestovné a dôchodkové poistenie možnosť aj ako nepeňažná zložka príjmu
 • skupinová zľava od 10 osôb, 24/7 poistenie počas pracovnej i mimopracovnej činnosti s celosvetovou platnosťou
 • finančná ochrana zamestnancov pre rôzne životné situácie – smrť, úraz, invalidita, kritické choroby, trvalé následky, hospitalizácia, pracovná neschopnosť, liečenie úrazu
 • pocit sociálnej istoty a okamžitá finančná pomoc pre zamestnanca, jeho rodinu, možnosť vinkulácie hypotéky, spotrebného úveru
 • jednorazová výplata 

Ozvite sa nám a my pre vás zabezpečíme všetko ostatné.