Poistenie

Poistenie

Poistenie predstavuje efektívnu tvorbu a prerozdeľovanie peňažných fondov, ktoré je vykonávané poisťovňou na základe poistných vzťahov. Poistný vzťah je tvorený na základe poistnej zmluvy medzi poisťovňou a poistníkom. Poisťovňa na základe tejto zmluvy preberá riziko a poistník platí poistné. Pri vzniku poistnej udalosti poisťovňa má povinnosť poskytnúť poistníkovi peňažnú alebo nepeňažnú náhradu škody v súlade s poistnou zmluvou. Poistná udalosť je náhodná udalosť, o ktorej nie je isté, kedy a či vôbec nastane.

V súčasnosti existuje množstvo poisťovní, ktoré poskytujú všetky druhy poistenia. Veľké množstvo poisťovní prináša so sebou výhody pre poistníkov, ktorí si môžu vybrať poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie výhody pre druh poistenia, ktoré práve potrebujú.

Je takmer nemožné sa zorientovať vo všetkých ponukách poisťovni, a preto sme tu pre Vás!

Potrebujete životné poistenie, poistenie majetku, povinné zmluvné poistenie pre automobil, havarijne poistenie alebo špecifický druh poistenia?

Ozvite sa nám a my pre vás zabezpečíme všetko ostatné.