Všetko pre podnikanie

Všetko pre podnikanie

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľom podľa zákona je:

  1. a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Zvažujete založiť vlastné podnikanie, ale obávate sa zložitých dokumentoch súvisiacich s podnikaním? Máte už vlastné podnikanie a začínate sa strácať v zložitých dokumentoch? Časový harmonogram na odovzdanie dokumentov pre štátne úrady Vám nič nehovorí?

Ozvite sa nám a my v spoločnosti Efidas pre vás zabezpečíme všetko potrebné.

Ozvite sa nám a my pre vás zabezpečíme všetko ostatné.